sialala

14 tekstów – auto­rem jest siala­la.

Kiedyś chciałam po­kazać, że też pot­ra­fię być obojętna wo­bec Ciebie, ale to wca­le nie po­maga, nie oszu­kam samą siebie . 

myśl
zebrała 13 fiszek • 30 lipca 2010, 13:44

Kiedyś myślałam, że to z wiekiem człowiek do­ras­ta, te­raz wiem, że to świado­ma decyzja. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 29 lipca 2010, 12:26

Żyje­my w błędnym prze­kona­niu, że po­win­niśmy mieć to na co zasługu­jemy, ale wte­dy wszys­tko byłoby za proste. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 28 lipca 2010, 13:39

wie­działa jak Go zma­nipu­lować...
wie­działa co zro­bić, aby ją pocałował...
dziś już te­go nie potrafi. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 6 października 2009, 17:07

im bar­dziej On się od niej od­da­lał tym głębsze było jej uczucie...
jak to możliwe? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 października 2009, 14:20

nic tak jak płacz , nie ujaw­nia naszych wad ... 

myśl • 1 października 2009, 14:12

Chciałabym móc po­wie­dzieć tak szczerze ,że dziś już nie znaczy dla mnie nic to co było..ale nie potrafie... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 27 września 2009, 11:19

Wciąz śnię o tym , że za mną tęsknisz... 

myśl
zebrała 13 fiszek • 26 września 2009, 13:31

Miłość bez wza­jem­ności zaw­sze jest silniejsza...
S.Kisielewski 

myśl • 31 sierpnia 2009, 22:40

Nie obiecuj tyl­ko bądź... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 29 sierpnia 2009, 12:51
sialala

Zeszyty
  • r – f 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność